פתיחת עסק טרם קבלת רישיון ניהול

רישיון-לניהול-עסק

על קשיים, הטבועים בהליכי הרישוי של בתי-עסק בישראל, עמדו בתי המשפט לא מכבר, כאשר לצורך קבלת אישור הגורמים המאשרים שאישורם נדרש כתנאי לקבלת הרישיון לניהול העסק, ולו לצורך קבלת הרישיון הזמני, נדרש."