אירוע חד פעמי טעון רישיון לניהול עסק?

רישיון לניהול עסק

"המאמר יעסוק בשאלה, האם קיומו של אירוע חד פעמי הומה משתתפים, בין אם נערך במקום סגור, ובין אם נערך ברחוב ובמקום ציבורי, שאפילו יש בקיומו חשש לכדי הפרעה לסדר הציבורי, טעון רישיון לניהול העסק…"