פתיחת עסק טרם קבלת רישיון ניהול

על קשיים, הטבועים בהליכי הרישוי של בתי-עסק בישראל, עמדו בתי המשפט לא מכבר, כאשר לצורך קבלת אישור הגורמים המאשרים שאישורם נדרש כתנאי לקבלת הרישיון לניהול העסק, ולו לצורך קבלת הרישיון הזמני, נדרש."

הליכי הרישוי של בתי-עסק בישראל

על קשיים, הטבועים בהליכי הרישוי של בתי-עסק בישראל, עמדו בתי המשפט לא מכבר, כאשר לצורך קבלת אישור הגורמים המאשרים שאישורם נדרש כתנאי לקבלת הרישיון לניהול העסק, ולו לצורך קבלת הרישיון הזמני, נדרש בעל העסק לפתוח שעריו של בית-העסק, שאין בידיו רישיון לניהולו.

לעיתים מרובות מוכנות הרשויות המקומיות להשלים עם עצם פתיחת העסק עוד בטרם קיבל בעל העסק רישיון לניהולו, ולהימנע מנקיטת הליכים משפטיים, וזאת מתוך מדיניות, ולא מכוח דין מחייב.

הלקונה המשפטית הקיימת, כפי שתכונה במאמר "בעיה של הביצה והתרנגולת", עולה פעמים רבות בבתי משפט, על ידי סנגורים מלומדים, במסגרת ניהול ההליך הפלילי בגין ניהול עסק ללא רישיון לניהולו. יובהר, כי תקיפתה של מדיניות הרשות, להימנע מהגשת כתבי אישום כשהדבר מכוון לערער על הגיונה של מדיניותה או על ההנחות הכלליות שבבסיסה, אין מקומה בגדרו של ההליך הפלילי, אלא הערכאה המתאימה היא זו העוסקת, דרך קבע בביקורת שיפוטית מכוחם של כללי המשפט המנהלי.

"מכוני רישוי", המתוכננים ומוקמים על פי הרפורמה

נכון לימים אלו, לא קיימת רשות המרכזת תחת קורתה את כל תהליכי הרישוי, כזו שתוכל לאפשר טיפול יעיל ומהיר בבקשות לרישיון העסק, לדוגמת "מכוני רישוי", המתוכננים ומוקמים על פי הרפורמה המוצעת בדיני התכנון והבניה. פתרון שכזה גם בדיני רישוי עסקים– מתחייב מנאמנותה של הרשות המנהלית לציבור, ולא כחסד הנעשה עם בעלי העסקים

הגנה מן הצדק בדין הפלילי, לפתיחת שעריו של העסק עוד בטרם ניתן רישיון לניהולו, תקום לבעל עסק, כאשר עוד בטרם פתח שעריו של העסק בחן עם הרשות המקומית והגורמים המאשרים את הסיכויים לקבלת הרישיון לניהול העסק על סמך תכניות שהוגשו. מקום שנמצא כי העסק עונה על דרישות הרשות ואין מניעה בדין לקבל את הרישיון לניהול העסק, יוכל בעל העסק לפתוח שעריו של העסק, ועם פתיחת העסק, יוכל ליהנות מ"תקופת חסד", לפיה תקום לבעל העסק הגנה בפליליים, ובתנאי שהליך הרישוי מקודם.

הפעלתו של בית-העסק כתיאורו בתכניות

באחת מן הרשויות המקומיות הגדולה בישראל, גובש פתרון חלקי, אשר זכה לאהדה בכותלי בית המשפט, לפיו הופרד הליך הרישוי לשני מרכיבים; בחלקו המקדמי נבחנות תכניות שהוגשו, שלצורך הכנתן והגשתן אין צורך בפתיחת שעריו של בית-עסק. אם נמצא, שאין מקום להרשות את הפעלתו של בית-העסק כתיאורו בתכניות, מודיעה על כך הרשות המאשרת לפונה וזה יכול לוותר על הפנייה או להגיש תכניות מתוקנות. הדבר מסייע, על פניו, בצמצום של חלק מן העלויות, הכרוכות בהכנתו הפיזית של בית-העסק, או בהותרתן לשלב, שבו תידרש פתיחתו ממש.

בשלב השני, משאושרו התכניות באופן עקרוני, נסללת הדרך להגשתה של הבקשה לרישיון. בשלב השני בהליך הרישוי, מאפשרים גורמי האכיפה, במשך מספר חודשים, מכוח מדיניות, את הפעלתו של בית-העסק בלא שבידיו של בעל העסק רישיון לניהולו. בתקופה זו נדרש בעל העסק להשלים את הטיפול מול גורמי הרישוי השונים, וככל שהדבר הוכתר בהצלחה ניתן הרישיון, ונמנע ההליך המשפטי.

כאשר הרשות המקומית אינה כוללת בין שירותיה ייעוץ כמתואר לעיל, לעניות דעת כותב המאמר, ניתן להיוועץ עם גורמים מקצועיים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה, אשר יוכלו לחוות דעתם, באשר לאפשרות לרשות את העסק, על סמך תכוניות ההגשה. מקום שניתן אישורם העקרוני של בעלי המקצוע על סמך תוכניות ההגשה, ואין מניעה בדין לאשר את הרישיון לניהול העסק על סמך התוכניות, הרי שהתנהלות שכזו, מקימה הגנה מן הצדק ו-"תקופת חסד", בשלביו הראשונים של העסק עת פתיחתו.

מידע המפורסם הינו  כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.  הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקביעת שיחת ייעוץ, מלאו את הפרטים מטה

אולי יעניין אותך גם...

עורך דין לרישוי עסקים

רישיון לניהול העסק – טענות קנייניות

"במסגרת חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו, נקבע כי אין סמכות לרשות הרישוי לדון ולבחון טענות קנייניות לגבי מבקש רישיון העסק המועלות על ידי בעל הזכות בנכס, להבדיל מרשויות התכנון והבניה המחויבות במקרים המתאימים לבחון את זכויות הקניין…"

קרא עוד »
הקמת גדר מקרקעין

הקמת גדר במקרקעין בהיעדר זכויות בניה

הטעם בחוק, הדורש קבלת היתר בניה לשם הקמת גדר, נעוץ בכך כי בהקמת גדר יש כדי לסמן טריטוריה של אדם; לפגוע בחופש התנועה; או אפילו לפגוע בחופש העיסוק של אדם, משכך ראוי לבחון הקמתה בזהירות רבה, תוך שיקולם של אינטרסים רבים.

קרא עוד »
המועד הקובע למסירת היתר הבניה

המועד הקובע למסירת היתר הבניה

"חוק התכנון והבניה קובע שכאשר מוסד תכנון אישר בקשה להיתר וקוימו כל התנאים המוקדמים שנקבעו על-ידי מוסד התכנון כתנאי לקבלת ההיתר, לא יעוכב מתן ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנות, שולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים…"

קרא עוד »

צרו איתנו קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר