רישוי עסקים

משרד עוסק בייצוג וייעוץ במכלול ההיבטים המשפטים והתכנונים בדיני רישוי עסקים בכל רחבי הארץ, החל משלבי התכנון להקמת העסק , בהמשך לווי משפטי וייעוץ מקצועי אל מול הרשויות המוסמכות ועד לקבלת רישיון העסק.

עוד מתמחה מחלקת רישוי עסקים בניהול וייצוג הליכי אכיפה מכוחו של חוק רישוי עסקים, ביניהם כתבי אישום המוגשים בגין ניהול עסקים ללא רישיון, ייצוג בצווים מנהליים וצווים שיפוטיים המוגשים על ידי הרשויות השונות.

ליווי הליכי רישוי עסק

המשרד מעניק ליווי משפטי וייעוץ מקצועי אל מול הרשויות המוסמכות בכל שלבי רישוי העסק,  החל מהפגישות המקדימות עם צוות המתכננים, דרך לווי הבקשה לרישיון העסק בפני הרשויות המוסמכות ועד לקבלת רישיון העסק.

ייצוג בהליכים פליליים במסגרת חוק רישוי עסקים

המשרד מעניק ייצוג בבתי משפט בערכאות שונות בהליכים אכיפה לפי חוק רישוי עסקים, הכוללים כתבי אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון, צווים שיפוטיים ומנהליים, וכיוצא באלו.