רישיון לניהול העסק – טענות קנייניות

"במסגרת חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו, נקבע כי אין סמכות לרשות הרישוי לדון ולבחון טענות קנייניות לגבי מבקש רישיון העסק המועלות על ידי בעל הזכות בנכס, להבדיל מרשויות התכנון והבניה המחויבות במקרים המתאימים לבחון את זכויות הקניין..."

רישיון לניהול עסק המוגש על ידי השוכר או מפעיל עסק

במסגרת חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו, נקבע כי אין סמכות לרשות הרישוי לדון ולבחון טענות קנייניות לגבי מבקש רישיון העסק המועלות על ידי בעל הזכות בנכס, להבדיל מרשויות התכנון והבניה המחויבות במקרים המתאימים לבחון את זכויות הקניין של המבקש בנכס, כתנאי לקבלת היתר הבניה.

המאמר עוסק במעמדו של בעל זכות בנכס, להתנגד לבקשה לרישיון לניהול  עסק המוגשת על ידי השוכר או מפעיל העסק, שעיקר ההתנגדות נובע מטעמים קנייניים.

סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, מפרט את רשימת מטרות הרישוי, ורשימה זו אינה כוללת בחובה  מטרה של שמירת דיני הקניין, מכאן שרשות הרישוי איננה יכולה להביא בחשבון שאלות של קניין ושל בעלות כשהיא שוקלת באם להיענות לבקשתו של מבקש רישיון העסק, למרות התנגדות בעל הזכויות.

בעניין זה, יפים דבריו של כב' השופט ברנזון בבג"צ 107/59 מי-דן נ' הועדה המקומית ת"א יפו, פ"ד יד 800, 807 (1960), בקובעו:

"הוצאת רשיון למחזיק במושכר לנהל בו עסק מסויים אינה מותנית בפניתו או בהסכמתו של בעל הנכס ורשות מקומית אינה רשאית לסרב מתן רשיון כזה רק מפאת התנגדותו של בעל הנכס בטענה שניהול העסק יהיה בניגוד לתנאי השכירות…לבעל הבית אין מעמד בבית משפט זה לטעון נגד הוצאת רישיון על ידי הרשות המקומית".

ועוד נפסק בבג"צ 115/61 יקירי נ' עירית רמת גן, פ"ד טו 1877, 1880 (1961):

" ואין נפקא מינה אם המקום אשר בו ינוהל העסק נמצא בבעלותו או בשכירותו של מבקש הרישיון או כיצד יגיע אליו ויחזיק בו. הפקודה אינה מכשיר בידי מועצת העיריה לשמירה מפני מסיגי גבולם של בעלי נכסים או מפני מפירי חוזי–שכירות וכל כיוצא באלה"

מן המקובץ לעיל עולה, כי משניתן אישור מנהל ההנדסה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך קבלת הרישיון לניהול העסק, רשות הרישוי מילאה בכך את תפקידה ואין לה כל זכות להרהר אחר קביעותיה של הועדה המקומית ולסרב לבקשה לקבלת הרישיון לניהול העסק, אך משום שבעל הנכס סבור אחרת מטעמים קנייניים.

לקביעת שיחת ייעוץ, מלאו את הפרטים מטה

אולי יעניין אותך גם...

עורך דין לרישוי עסקים

רישיון לניהול העסק – טענות קנייניות

"במסגרת חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו, נקבע כי אין סמכות לרשות הרישוי לדון ולבחון טענות קנייניות לגבי מבקש רישיון העסק המועלות על ידי בעל הזכות בנכס, להבדיל מרשויות התכנון והבניה המחויבות במקרים המתאימים לבחון את זכויות הקניין…"

קרא עוד »
הקמת גדר מקרקעין

הקמת גדר במקרקעין בהיעדר זכויות בניה

הטעם בחוק, הדורש קבלת היתר בניה לשם הקמת גדר, נעוץ בכך כי בהקמת גדר יש כדי לסמן טריטוריה של אדם; לפגוע בחופש התנועה; או אפילו לפגוע בחופש העיסוק של אדם, משכך ראוי לבחון הקמתה בזהירות רבה, תוך שיקולם של אינטרסים רבים.

קרא עוד »
המועד הקובע למסירת היתר הבניה

המועד הקובע למסירת היתר הבניה

"חוק התכנון והבניה קובע שכאשר מוסד תכנון אישר בקשה להיתר וקוימו כל התנאים המוקדמים שנקבעו על-ידי מוסד התכנון כתנאי לקבלת ההיתר, לא יעוכב מתן ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנות, שולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים…"

קרא עוד »

צרו איתנו קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר