הקמת גדר במקרקעין בהיעדר זכויות בניה

הטעם בחוק, הדורש קבלת היתר בניה לשם הקמת גדר, נעוץ בכך כי בהקמת גדר יש כדי לסמן טריטוריה של אדם; לפגוע בחופש התנועה; או אפילו לפגוע בחופש העיסוק של אדם, משכך ראוי לבחון הקמתה בזהירות רבה, תוך שיקולם של אינטרסים רבים.

כותרת 1

הקמת גדר במקרקעין, הינה פעולה המחייבת קבלת היתר בניה, עוד בטרם הקמתה.

בהוראות סעיף 1 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965, מוגדר בניין גם כגדר, לפיכך אין כל ספק שהקמת גדר וכל תיקון בה, לרבות הריסתה והקמתה מחדש, טעונה היתר בניה מאת מוסד התכנון.

הטעם בחוק, הדורש קבלת היתר בניה לשם הקמת גדר, נעוץ בכך כי בהקמת גדר יש כדי לסמן טריטוריה של אדם; לפגוע בחופש התנועה; או אפילו לפגוע בחופש העיסוק של אדם, משכך ראוי לבחון הקמתה בזהירות רבה, תוך שיקולם של אינטרסים רבים.

בהקשר זה כבר נפסק כי דרישת ההיתר להקמת בניין, וכמשתמע גדר בכלל זה, נובעת מתוך מטרה הגיונית וברורה, למנוע הקמת מבנים העלולים לסכן את חיי הציבור ובריאותו, או לחילופין עלולים לפגוע באחד משאר האינטרסים המוצדקים שלו.

הקמת גדר בהחלט עלולה לפגוע באינטרסים מוצדקים של הציבור, ומכאן מובנת החשיבות בקבלת היתר לצורך הקמת גדר.

כותרת 2

כאשר במקרקעין לא קיימות זכויות בניה, נפסק כי ניתן להקים גדר בגבול מגרש אף שלא קיימת תוכנית בניין עיר המתירה מפורשות הקמת גדר, או לחילופין הקובעת זכויות בניה.

 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, בפרק העוסק בבנייה במרווחים, נקבע שהקמת גדר אינה מצריכה קיומם של אחוזי בניה במקרקעין, שכן פעולת הגידור הינה אחת מהפעולות הבסיסיות לשימור זכות הקניין של הפרט במקרקעין, ובפרט זכות החזקה עליהם.

רק לאחרונה, בערר שהוגש על ידי כותב המאמר, לועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ערר 326/12 (מרכז) דניאל לוזון נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות (16.1.13), הסכימה הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות לחזור בה מהחלטתה, כאשר בתחילה סירבה להקמת גדר בקרקע חקלאית בטענה שאין זכויות בניה על פי תוכנית מאושרת.

מידע המפורסם הינו  כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.  הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקביעת שיחת ייעוץ, מלאו את הפרטים מטה

אולי יעניין אותך גם...

עורך דין לרישוי עסקים

רישיון לניהול העסק – טענות קנייניות

"במסגרת חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו, נקבע כי אין סמכות לרשות הרישוי לדון ולבחון טענות קנייניות לגבי מבקש רישיון העסק המועלות על ידי בעל הזכות בנכס, להבדיל מרשויות התכנון והבניה המחויבות במקרים המתאימים לבחון את זכויות הקניין…"

קרא עוד »
הקמת גדר מקרקעין

הקמת גדר במקרקעין בהיעדר זכויות בניה

הטעם בחוק, הדורש קבלת היתר בניה לשם הקמת גדר, נעוץ בכך כי בהקמת גדר יש כדי לסמן טריטוריה של אדם; לפגוע בחופש התנועה; או אפילו לפגוע בחופש העיסוק של אדם, משכך ראוי לבחון הקמתה בזהירות רבה, תוך שיקולם של אינטרסים רבים.

קרא עוד »
המועד הקובע למסירת היתר הבניה

המועד הקובע למסירת היתר הבניה

"חוק התכנון והבניה קובע שכאשר מוסד תכנון אישר בקשה להיתר וקוימו כל התנאים המוקדמים שנקבעו על-ידי מוסד התכנון כתנאי לקבלת ההיתר, לא יעוכב מתן ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנות, שולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים…"

קרא עוד »

צרו איתנו קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר