המועד הקובע למסירת היתר הבניה

"חוק התכנון והבניה קובע שכאשר מוסד תכנון אישר בקשה להיתר וקוימו כל התנאים המוקדמים שנקבעו על-ידי מוסד התכנון כתנאי לקבלת ההיתר, לא יעוכב מתן ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנות, שולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים..."

חוק התכנון והבניה

סעיף 145 (ד) לחוק התכנון והבניה קובע שכאשר מוסד תכנון אישר בקשה להיתר וקוימו כל התנאים המוקדמים שנקבעו על-ידי מוסד התכנון כתנאי לקבלת ההיתר, לא יעוכב מתן ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנות, שולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, למעט ארנונה.

כל עוד לא נמצא בידי מבצע הפעולה מסמך המתיר את הבנייה, קרי היתר הבניה, לא ניתן להתחיל בעבודות הבניה, גם כאשר הושלמו כל התנאים והדרישות, שולמו כל האגרות וההיטלים כתנאי לקבלתו, אך היתר הבניה טרם נמסר פיסית למבקש, או מי מטעמו. 

דברים ברורים ביותר נפסקו בעניין זה על ידי בית המשפט העליון בקובעו כי היתר בנייה פירושו מסמך בכתב, שהוצא על-ידי ועדה מקומית, המתיר את הבנייה, וכל עוד מסמך כזה לא נמסר לידי מבקש ההיתר, הרי אין בידו היתר בנייה, ראו והשוו בבג"ץ 529/80 ברוריה גרצברג נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "המרכז" ואח', פ"ד לה(2) 491, 498תקשורת בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה "רכס הכרמל", פורסם במאגר נבו:

"אין ספק, שמתן היתר על ידי רשות התכנון פירושו לא רק חתימת ההיתר באופן הקבוע בסעיף 18 לתקנות התכנון והבניה, אלא גם מסירתו לידי מבקש ההיתר, העותרת במקרה הנוכחי. "

אין ספק כי במועד בו החלו המשיבים בביצוע העבודות, ההיתר טרם נחתם, ובוודאי שטרם נמסר לידי המשיבים. על כן, הם לא היו זכאים לבצע את עבודות ההריסה, והחלטת ועדת הערר להתלות את ההיתר, על אף חוסר נחיצותה, בסך הכל מנעה מהם מלבצע עבירת בנייה"

משכך, תנאי להתחלת עבודות בניה במקרקעין, מכוחו של היתר בניה הינו, קבלתו בפועל. 

לקביעת שיחת ייעוץ, מלאו את הפרטים מטה

אולי יעניין אותך גם...

עורך דין לרישוי עסקים

רישיון לניהול העסק – טענות קנייניות

"במסגרת חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו, נקבע כי אין סמכות לרשות הרישוי לדון ולבחון טענות קנייניות לגבי מבקש רישיון העסק המועלות על ידי בעל הזכות בנכס, להבדיל מרשויות התכנון והבניה המחויבות במקרים המתאימים לבחון את זכויות הקניין…"

קרא עוד »
הקמת גדר מקרקעין

הקמת גדר במקרקעין בהיעדר זכויות בניה

הטעם בחוק, הדורש קבלת היתר בניה לשם הקמת גדר, נעוץ בכך כי בהקמת גדר יש כדי לסמן טריטוריה של אדם; לפגוע בחופש התנועה; או אפילו לפגוע בחופש העיסוק של אדם, משכך ראוי לבחון הקמתה בזהירות רבה, תוך שיקולם של אינטרסים רבים.

קרא עוד »
המועד הקובע למסירת היתר הבניה

המועד הקובע למסירת היתר הבניה

"חוק התכנון והבניה קובע שכאשר מוסד תכנון אישר בקשה להיתר וקוימו כל התנאים המוקדמים שנקבעו על-ידי מוסד התכנון כתנאי לקבלת ההיתר, לא יעוכב מתן ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנות, שולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים…"

קרא עוד »

צרו איתנו קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר