אירוע חד פעמי טעון רישיון לניהול עסק?

"המאמר יעסוק בשאלה, האם קיומו של אירוע חד פעמי הומה משתתפים, בין אם נערך במקום סגור, ובין אם נערך ברחוב ובמקום ציבורי, שאפילו יש בקיומו חשש לכדי הפרעה לסדר הציבורי, טעון רישיון לניהול העסק..."

האם אירוע רב משתתפים מצריך רישיון

המאמר יעסוק בשאלה, האם קיומו של אירוע חד פעמי הומה משתתפים, בין אם נערך במקום סגור, ובין אם נערך ברחוב ובמקום ציבורי, שאפילו יש בקיומו חשש לכדי הפרעה לסדר הציבורי, טעון רישיון לניהול העסק. התשובה לכך שלילית.

פריט הרישוי הרלוונטי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995,  הוא זה הקבוע בסעיף 7.7 לתוספת לצו. הסעיף, שכותרתו "עינוג ציבורי" במקום לעריכת ירידים, או במקום לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים, עוסק ב"דיסקוטק" או ב"יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע".

כדי להוכיח שנעברה עבירה לפי חוק רישוי עסקים, אין די בציון העובדה שנערכה במקום מסיבה שבמסגרתה אורחים סעדו את לבם ורקדו לצלילי מוסיקה, ואין נפקא מינה בין אם האירוע נערך למטרת רווח, ובין שאינו למטרת רווח, שכן אין די בהוכחת אירוע חד פעמי כדי לבסס את היסוד הדרוש לעבירה של ניהול עסק ללא היתר כדין.

לשם הדוגמא וההיקש, נפסק בהקשר של חובת הרישוי באולמי שמחות, שכדי שמקום מסוים ייחשב ל"אולם שמחות" או ל"גן אירועים", יש להוכיח כי מדובר במקום המשמש אחד מאלו. אין בעובדה שמקום מסוים אירח, ארגן וערך "אירוע' חד-פעמי", יהא היקפו אשר יהא, כדי להפוך אותו לעסק המיועד לאולם שמחות או לגן אירועים.

כידוע, מקומות רבים משמשים אכסניה חד-פעמית לשמחה או לאירוע כזה או אחר. בין שהדבר נעשה בתשלום כחלק מפעילותו העסקית של אותו מקום, ובין שהדבר נעשה שלא בתשלום ולא כחלק מפעילות עסקית.

כך למשל, בעלי בתים שגודלם, או גודל החצר הסמוכה אליהם, מאפשרים הקמת אירוע, או לחילופין, מוסדות שונים העורכים אירועים הקשורים במוסד, ולעתים אף משכירים את המקום באופן חד-פעמי לעריכת אירוע פרטי, וכיוצא באלו. לכאורה, אירועים אלו נושאים אופי של 'אולם שמחות' או 'גן אירועים' לכל דבר ועניין, במהלכם נהנים המוזמנים משירות קייטרינג, והאירוח נושא אופי של 'אירוע' מאורגן הכולל עריכת שולחנות, בר משקאות, מלצרים וכדומה, ואף מושמעת מוסיקה במהלכו, אך אין בקיומו של האירוע הפרטי, לעלות כדי עינוג ציבורי, כעסק הטעון רישיון לניהולו, שכן אין לומר כי אותו בית פרטי או אותו המוסד המארח, הופך להיות אולם שמחות או גן אירועים.

כל עוד אין אותו עיסוק הופך שגרה, או שעונה הוא על מאפיינים אחרים שבניהולו של בית עסק, אין בו להפוך את המארגן למקום של עינוג ציבורי, הטעון רישיון לניהולו.

למען הסדר הטוב, אין פירוש הדברים בהכרח, כי ארגונו של אירוע חד פעמי אינו כפוף למשטר כלשהו של רישוי. לעיתים, יש צורך להבטיח את קיומם של אותם מרכיבים המצויים ביסוד תכליתו של רישיון עסק כמו, הבטחת תנאי תברואה, תנאי סניטציה, תנאים בטיחותיים וביטחוניים, מניעת מפגעים סביבתיים וכיוצא באלה.

לקביעת שיחת ייעוץ, מלאו את הפרטים מטה

אולי יעניין אותך גם...

עורך דין לרישוי עסקים

רישיון לניהול העסק – טענות קנייניות

"במסגרת חוק רישוי עסקים והתקנות על פיו, נקבע כי אין סמכות לרשות הרישוי לדון ולבחון טענות קנייניות לגבי מבקש רישיון העסק המועלות על ידי בעל הזכות בנכס, להבדיל מרשויות התכנון והבניה המחויבות במקרים המתאימים לבחון את זכויות הקניין…"

קרא עוד »
הקמת גדר מקרקעין

הקמת גדר במקרקעין בהיעדר זכויות בניה

הטעם בחוק, הדורש קבלת היתר בניה לשם הקמת גדר, נעוץ בכך כי בהקמת גדר יש כדי לסמן טריטוריה של אדם; לפגוע בחופש התנועה; או אפילו לפגוע בחופש העיסוק של אדם, משכך ראוי לבחון הקמתה בזהירות רבה, תוך שיקולם של אינטרסים רבים.

קרא עוד »
המועד הקובע למסירת היתר הבניה

המועד הקובע למסירת היתר הבניה

"חוק התכנון והבניה קובע שכאשר מוסד תכנון אישר בקשה להיתר וקוימו כל התנאים המוקדמים שנקבעו על-ידי מוסד התכנון כתנאי לקבלת ההיתר, לא יעוכב מתן ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנות, שולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים…"

קרא עוד »

צרו איתנו קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר

עוד רגע וסיימנו...

משרדנו עושה את כל מאמציו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר, כדי לקבל מענה לבקשתם אנא מלאו את טופס הפנייה, לאחר קבלת הפנייה, אחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.

אנא בחר שירות:
מלאו את הפרטים ליצירת קשר