ארנונה והיטלים עירוניים

המשרד עוסק בייצוג וייעוץ במכלול ההיבטים המשפטים בדיני ארנונה ומיסוי מוניציפאלי, החל מייעוץ מקדים לתשלומי הארנונה והמיסים הצפויים על פי צווי הארנונה העירוניים וחוקי העזר, דרך השגות בפני מנהל הארנונה, וועדות ערר לענייני ארנונה והליכים בבתי משפט.

ארנונה

ארנונה

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס (מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה) ומיקומו של הנכס.

משרד עורכי דין גרשטיין סהר, מתמחה בהשגות ארנונה, שינוי סיווג נכסים, פטור מארנונה לנכסים שאינם ראויים לשימוש אל מול הרשויות המקומיות ובתי המשפט.

ארנונה