למי מותר לספק שירותי עריכת דין וייעוץ משפטי?

סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין עושה סדר בעולם הייצוג המשפטי, וקובע כללים ברורים בכל הנוגע לשאלה: למי מותר לתת ייעוץ משפטי ולמי מותר לייצג אדם משפטית. 

אדם לא יכול לספק ייעוץ, לעסוק בתחום ליטיגציה מסחרית או פלילית, או לייצג ייצוג משפטי אם לא קיבל על עצמו כללים אתיים ברורים ונוקשים, כללים כמו סודיות, נאמנות, הימנעות מפני ניגוד עניינים ועוד. אז בפעם הבאה שאתה מחפש עורך דין מתוך רשימת עורכי דין, כדאי שתדע מי ומותר לעסוק בתחום.

מה אומר החוק?

מטרת החוק – למחוקק לא הייתה שום כוונה להרים את עורכי הדין מעם, אלא לשמור על מערכת המשפט מפני סדקים שעלולים להיווצר בה מסיבות כאלה ואחרות. 

חוק לשכת עורכי הדין קובע בדיוק את הפעולות המשפטיות המותרות לעורכי דין בלבד. אדם אשר עובר על החוק ומייצג אדם אחר שלא כדין, חשוף לסנקציות אזרחיות ופליליות. זה נכון לעורך דין, אזרחי, עורך דין פלילי או עורך דין דיני משפחה.

הנאמנות ללקוח כערך עליון – הנאמנות היא נשמת אפו של מקצוע עריכת הדין בפרט ושל המערכת המשפט בכלל, שכן מדובר במערכת שאמון הציבור הוא שמאפשר לה להתקיים.

עורך דין פלילי, עורך דין אזרחי, עו"ד גירושין, או כל עורכת דין אחרת אשר מועלים באמון הציבור, פוגע במערכת המשפט ובעמיתיו למקצוע פגיעה חמורה.

למי מותר לספק ייעוץ משפטי?

עורך דין מורשה ומוסמך – פעולת הייעוץ המשפטי שמורה לעורך דין מוסמך, שעבר את מבחני הלשכה ואת מסלול ההתמחות הדרוש. עורך דין הוא הגורם היחיד שמוסמך על פי חוק לספק ייעוץ משפטי.

מניעת ניגודי עניינים – בנוסף, לעורך דין אסור לתת ייעוץ משפטי במקרים בהם התמורה בעד השירות המשפטי אותו הוא מספק מועברת לגורם חיצוני כלשהו, כשאותו גורם הוא מעסיקו של עורך הדין הלכה למעשה.

האתיקה בחוק – על פי בית המשפט העליון, מטרת הפסיקה היא הבטחת קיום החובות האתיות והמשפטיות המוטלות על כתפי עורך הדין, ולמנוע את עקיפתן ואת הפנייה הפוטנציאלית של לקוחות לגורמים שאינם עורכי דין לטובת קבלת ייעוץ משפטי.

מה מותר למי שאינו עורך דין?

סטודנטים, משפטנים ורואי חשבון – ברמת העיקרון, ייעוץ משפטי שאינו באמצעות עורך דין, מותר בחוק רק במידה והוא ניתן ללא תשלום. ישנם סייגים לכך, במקרים כמו שירותים שניתנים עבור גופים ממשלתיים או צבאיים, כך שבמקרים מסוימים השירותים המשפטיים הללו יכולים להינתן גם על ידי משפטן ולא רק על ידי עורך דין.

סטודנט למשפטים או משפטן שלא הוסמך כעורך דין, יכולים לתת ייעוץ משפטי ללא תשלום. גם רואה חשבון מוסמך לתת, במקרים מסוימים, ייעוץ משפטי שקשור ישירות לתחום המקצוע שלו.

עולם התביעות הקטנות – במקרים של תביעות קטנות הדבר הפוך, שכן אדם מחויב לייצג את עצמו ללא שירותי עורך דין ובלי צורך לפנות למשרד עורכי דין פלילי. כשמדובר באדם שהינו עורך או אפילו משפטן – עליו לדווח על כך לשופט.

עם זאת, גם בתביעות קטנות ניתן לקבל ייעוץ טכני מעורך דין, דבר שעשוי לייעל את התהליך ולקצר אותו משמעותית עבור שני הצדדים.

נאמנות וכנות היא אבן יסוד המקצוע

יחסי האמון בין עורך לשולחו הם קריטיים על פי גישת בית המשפט העליון, והם משתקפים בסעיף 18 לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין. על פי סעיף זה, חל איסור על עורך דין להעביר את טיפול במקרה בו ניתן לו ייפוי כוח על ידי שולחו, לאדם אחר, אלא אם קיבל הסכמה מפורשת ונפרדת משולחו לעשות כן.

המהות שעומדת מאחורי ההגבלה הזו היא יצירת קרקע פוריה של אמון, שעליה יוכלו לצמוח יחסי פתיחות בין לקוח לעורך דין, מבלי שיהיה שום חשש שמידע שעובר לעורך הדין עשוי לשמש נגד הלקוח ללא הסכמתו וידיעתו.

מומלץ לפנות למשרד עורכי דין מקצועי בכל שאלה, התייעצות או שירות משפטי.

השארת תגובה