חוות דעת משפטית ועתירה מנהלית

משרדנו מתמחה בהגשת עתירות מנהליות ובהפקת חוות דעת, בתחום המשפט המנהלי והחוקתי
בנושאי תכנון ובנייה ורישוי עסקים מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים ממשלתיים וסטטוטוריים. 

חוות דעת (Legal Opinion)

חוות דעת הינה כלי משפטי חשוב. היא מאפשרת במה משפטית למומחה (בתחומי בטיחות, ראיית חשבון, הנדסה וכו')
או לבעל מקצוע (קבלן, אדריכל וכד') כעדות או כסימוכין לטיעון שאתם הנדון בערכאה משפטית.
חוות דעתו של מומחה, עשויה להטות את הכף בהליך משפטי ואין להקל ראש בחשיבותה.

עתירה מנהלתית

עתירה מנהלית הנה, ביסודה, השגה בעניין החלטה של רשות מוסמכת כדוגמת רשות מוניציפאלית, משרדי ממשלה ורשויות התכנון.

הצלחת עתירה המוגשת לבתי המשפט השונים, לרבות לביהמ"ש העליון, תלויה בהגשת ראיות וטענות מובנות וייצוג מקצועי של האזרח אל מול הגוף הציבורי
או הרשות השלטונית (מנהלית) הנתבעת.

משרדנו מתמחה בעתירות מנהליות בתחומי מכרזים, רישוי עסקים, תכנון ובניה, רשויות מקומיות ועוד.

ייצוג משפטי ששומר עליכם

משרד 'גרשטיין-סהר' מעניק ללקוחותיו ייצוג משפטי מקצועי וסיוע בלקיחת החלטות משמעותיות, לצד ליווי אישי וקשוב – לכל אורך הדרך.
לייעוץ מקצועי ראשוני בתחומי הגשת עתירות וחוות דעת התקשרו 03-5403202